naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 

17 marca 2005 (czwartek)

9.00 - Rejestracja uczestników

11.00 - 12.00 - OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie, przedstawienie gości - prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wystąpienia oficjalne - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Dyrektor Instytutu Budownictwa

12.00 - 13.30 - SESJA Ia - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. I
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, dr Andreas Billert

(* - referaty przewidziane do wygłoszenia)

1. * Tadeusz BILIŃSKI - Rewitalizacja obszarów miejskich instrumentem strategii rozwoju miasta.
2. * Janina KOPIETZ - UNGER - Rewitalizacja instrumentem strategii rozwoju miasta.
3.* Wanda KONONOWICZ - Wpływ studiów historyczno-urbanistycznych na koncepcje rewaloryzacji urbanistycznych założeń.
4. * Jerzy CIBIS, Wiesław OLEJKO - Rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych - aktualne potrzeby i możliwości realizacji.
5. Olga KUDŁA, Paweł URBAŃSKI - Moralne zużycie mieszkań i przykład jego zmniejszania.
6. * Gabriela KLAUSE - Wokół historycznego traktu Stary Rynek - Ostrów Tumski w Poznaniu.
7. * Paweł KOCHAŃSKI - Przestrzeń publiczna w historycznym centrum Zielonej Góry - geneza - rozwój - problemy rewitalizacji.
Dyskusja


13.30 - 14.30 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka

14.30 - 16.00 - SESJA Ib - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. II
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. Janina Kopietz-Unger, dr hab. Krzysztof Skalski

1. * Hanka ZANIEWSKA - Problemy rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej wznoszonej w technologii uprzemysłowionej.
2. * Robert KOCEWICZ - Inicjatywa wspólnotowa URBAN: Rewitalizacja historycznego centrum Madrytu,
1994 - 99.
3. * Wojciech ECKERT - Rewitalizacja starego miasta w Krośnie Odrzańskim - szanse - możliwości - potrzeby.
4. * Tomasz SZYMAŃSKI - Rewitalizacja Dworca Morskiego w Gdyni. Rekomendacje dla kształtowania programu funkcjonalnego.
5. * Renata GUBAŃSKA - Troska lokalnej społeczności o miejscowe zabytki na przykładzie Jutrosina.
6. Kamil CIOK - Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Żary.
7. * Marta SKIBA - Miary atrakcyjności krajobrazu na obszarach miast.
Dyskusja


16.00 - 16.20 Wystąpienia promocyjne firm - SOPRO "Prace wykończeniowe i renowacyjne na tarasach i balkonach"

16.20 - 16.40 - Przerwa na kawę

16.40 - 18.00 - SESJA II - MATERIAŁY BUDOWLANE W RENOWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, dr hab. inż. prof. PP Andrzej Skarzyński

1. * Adam KRAJEWSKI - Drewno jako materiał budowlany w zabytkowych kościołach na Mazowszu.
2. Artur FRĄTCZAK - Charakterystyka więźb dachowych wybranych XIII i XIV-wiecznych kościołów kamiennych Środkowego Nadodrza.
3. Marek TALAGA - Problemy jakości klimatu akustycznego pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.
4. Abdul Rahman ALI , Vadim NIKITIN - Prognozowanie mrozoodporności wyrobów ceramicznych na podstawie parametrów przenoszenia wilgoci.
5. Małgorzata KASPRZAK - Problemy renowacji elementów z piaskowca na przykładzie budowli romańskich.
6. * Beata KLIMEK - Czynniki wpływające na przyspieszoną destrukcję kamieniarki narteksu podominikańskiego kościoła św. Jacka w Klimontowie.
7. * Agnieszka GONTASZEWSKA, Małgorzata KASPRZAK - Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry.
8. * Jerzy KAMPIONI, Jacek ŚCIGAŁŁO - Problem korozji w żelbetowych elementach stropów podziemnych składów opałów.
9. Bożena KUCZMA - Kruszywo z recyklingu betonu jako materiał budowlany w zrównoważonym budownictwie.
Dyskusja


18.00 - 18.40 - Wystąpienia promocyjne firm - ROCKWOOL, LAFARGE DACHY - RUPPCERAMIKA

19.00 - Przechadzka po Starówce

20.00 - Spotkanie towarzyskie - Pub "Jefferson"

 

18 marca 2005 (piątek)


9.00 - 10.40 - SESJA III a - RENOWACJE I ADAPTACJE BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński, dr hab. inż., prof. SGGW Adam Krajewski

1.* Leonard RUNKIEWICZ - Docieplenia budynków mieszkalnych z wielkiej płyty ze wzmocnieniem konstrukcji.
2.* Barbara DEJA - Błędy konserwacji zabytkowych obiektów przemysłowych na przykładzie rozwiązań remontowych zastosowanych w warszawskiej Hali PKP z 1938 roku
3.* Jolanta GINTOWT - Energooszczędne budownictwo, termorenowacja i ochrona przeciwwilgociowa.
4.* Maria JAWORSKA - MICHAŁOWSKA - Wybrane metody osuszania i zabezpieczenia pwilgociowego murów w obiektach zabytkowych, towarzyszące pracom termomodernizacyjnym.
5.* Maciej TROCHONOWICZ - Iniekcyjne osuszanie murów. Analiza błędów projektowych i wykonawczych.
6.* Piotr MIKOŁAJCZAK, Rafał KIN - Technologia osuszania murów "HERMON".
7. Marek DANKOWSKI - Wybrane problemy poremontowe budynków w świetle ich wcześniejszego zawilgocenia oraz błędów projektowo-wykonawczych.
8.* Joanna SOKOŁOWSKA - MOSKWIAK, Łukasz ZAGAŁA - Możliwości i zakres przekształceń obiektów poprzemysłowych.
9. Paweł URBAŃSKI - Wybrane zagadnienia adaptacji i modernizacji budynku pokoszarowego na internat z blokiem żywieniowym.
10. Sławomir ŁOTYSZ - Problemy ochrony zabytków techniki i architektury przemysłowej w Stanach Zjednoczonych.
Dyskusja


10.40 - 11.00 - Wystąpienia promocyjne firm - MS OKNA

11.00 - 11.15 - Przerwa na kawę

11.15 - 11.40 - KOMUNIKATY
1. Aktualne prace nad komputerowym systemem INVESTIMMO - Paweł KOCHAŃSKI, Grzegorz MISZTAL
2. Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego - Roman PIKUŁA
3. Monografia rezydencji ziemiańskich - Kazimierz CZAPLIŃSKI

11.40 - 13.45 - SESJA III b - RENOWACJE I ADAPTACJE BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji - dr hab. inż. arch., prof. PWr Wanda Kononowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński

1.* Jan KORNIŁOWICZ, Tomasz ŻELAWSKI - Problemy remontowe budynków mieszkalnych. Nakłady a potrzeby.
2.* Mateusz GAJEWSKI, Andrzej SKARZYŃSKI - Propozycja metodyki planowania rzeczowo-finansowego remontów w okresach wieloletnich zespołów budynków wykonanych w technologiach tradycyjnych.
3. Beata NOWOGOŃSKA - Programowanie remontów budynków dworsko-pałacowych na terenie Środkowego Nadodrza.
4. Grzegorz MISZTAL - Skuteczność diagnostyki stanu technicznego obiektów budowlanych w aspekcie inwestycji renowacyjnych.
5.* Lech RUDZIŃSKI, Andrzej KRONER - Koncepcja remontu i modernizacji kieleckiej kamienicy czynszowej z początku XX W.
6.* Janusz GUBAŃSKI - Stan zachowania oraz nowe funkcje dawnych świątyń ewangelickich.
7. Agnieszka KUBIAK-PAKULSKA - Problem "Accommodata renovatio" w budownictwie sakralnym po Soborze Watykańskim II.
8. Gerard BRYŚ, Mikołaj KŁAPOĆ, Beata NOWOGOŃSKA - Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu.
9.* Maria ŻUK-PIOTROWSKA - Problemy rewitalizacji dawnych majątków ziemskich na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego i folwarku w Mierzęcinie.
10. Irena GRUDA, Paweł URBAŃSKI - Problemy remontowe zabytkowych zespołów obiektów rezydencjonalnych na przykładzie dworku pałacowego w Radwanowie.
11. Andrzej CHRZANOWSKI, Gerard BRYŚ - Kondycja zabytkowych budowli małej architektury na przykładzie kapliczki przykościelnej w Leśniowie Wielkim.
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.


13.45 - 14.00 - Wystąpienia promocyjne firm - MS OKNA


14.00 - 15.00 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka