naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


W dniach 17 i 18 marca na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych" pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.
Konferencja zorganizowana została przez Instytut Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uczelniane Centrum d/s Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zapraszono pracowników naukowych, producentów materiałów, projektantów i wykonawców robót oraz pracowników administracji budowlanej.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych.

W konferencji uczestniczyło 87 osób. W gronie uczestników 68 osób reprezentowało uczelnie, natomiast 19 osób - lokalne instytucje samorządowe i administracje budowlane. W grupie uczestników było 12 osób z tytułami profesorów.

Obrady zostały podzielone na 5 sesji tematycznych:
Rewitalizacja obszarów zabudowanych cz. I i II,
Materiały budowlane w renowacji obiektów budowlanych,
Renowacje i adaptacje budynków cz. I i II.

Wszystkie referaty pozytywnie zaopiniowane przez członków Komitetu Naukowego zostały wydane w formie książkowej. Spośród 45 referatów opublikowanych, ze względu na ograniczony czas, wygłoszono 24. Po każdej sesji odbywały się dyskusje zgodnie z tematyką konferencji.

W czasie trwania konferencji odbyła się także prezentacja nowości technicznych związanych z renowacją budynków oraz wystawa reklamowa firm: SOPRO, MS OKNA, Rockwool, RuppCeramika, Epiqr.

 

PATRONAT KONFERENCJI

- Minister Infrastruktury
- Marszałek Województwa Lubuskiego

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

- Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
- Uczelniane Centrum d/s Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Uniwersytet Zielonogórski


CZŁONKOWIE
dr Andreas Billert
Europa-Universität Viadrina

dr hab. inż. arch. prof. PWr Wanda Kononowicz
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Janina Kopietz-Unger
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jarosław Lewczuk
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

dr hab. inż. prof. UZ Jacek Przybylski
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

dr hab. Krzysztof Skalski
Forum Rewitalizacji w Krakowie

dr hab. inż. prof. PP Andrzej Skarzyński
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska
Politechnika Poznańska

SEKRETARZ NAUKOWY
dr inż. Wojciech Eckert
Uniwersytet Zielonogórski