naglowek
 
   

 

23 października 2017 - Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia referatów

25 października 2017 - Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 2, potwierdzenia przyjęcia referatów i wytycznych ich przygotowania

4 grudnia 2017 - Przesłanie pełnego tekstu referatu - termin nieprzekraczalny (Uwaga - niedotrzymanie terminu uniemożliwi druk tekstu w wydawnictwie)

8 stycznia 2018 - Uiszczenie opłaty za udział w konferencji

27 lutego 2018 - Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 3 i programu konferencji 

21-23 marca 2018 - Czas trwania konferencji

 

Karta zgłoszenia 26.09.2017
Komunikat nr 1 26.09.2017
Karta zgłoszenia    
Komunikat nr 2    
Wzór referatu    
Komunikat nr 3    
Program    
Jak dojechać?
Mapa Google oraz szczegółowy plan w PDF

 

Referat powinien przedstawiać oryginalną pracę naukową, wcześniej niepublikowaną. Plik nalezy przygotować wg szablonu zamieszczonego powyżej.

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Artykuły zostaną opublikowane w czasopismach punktowanych zgodnie z listą MNiSW:
Budownictwo i Architektura (6 punktów)
Inżynieria i Budownictwo (7 punktów)
Materiały Budowlane (8 punktów)
Przegląd Budowlany (5 punktów)

Uwaga - ostateczną decyzję o miejscu publikacji podejmie Komitet Naukowy i Rady Naukowe Czasopism

OPŁATA KONFERENCYJNA
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
1 200 zł - dla autorów referatów,
   500 zł - dla pozostałych uczestników i współautorów.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty udziału w obradach i imprezach towarzyszących, otrzymanie materiałów konferencyjnych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i dojazdów.

Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji:


Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji:

Bank Millenium S.A.
85 1160 2202 0000 0002 8474 4132
z podaniem tytułu wpłaty:
opłata za udział w konferencji „Renowacje”

Adres płatnika:
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
NIP 973-07-13-421

Podczas trwania konferencji będą organizowane wystawy i sesje promocyjne firm budowlanych zajmujących się renowacją budynków. Firmy zainteresowane udziałem w wystawie lub wystąpieniem promocyjnym mogą nadesłać odpowiednie zgłoszenie na adres Komitetu Organizacyjnego