naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM IV KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 

 

10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie Przewodniczący Komitetu Naukowego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wystąpienia oficjalne Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Czesław Osękowski
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Dyrektor Instytutu Budownictwa - dr hab. inż. prof. UZ - Jakub Marcinowski

11.15 - 12.50 SESJA I - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. I
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska,
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

1. * prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński - Uniwersytet Zielonogórski
EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
2. * doc. dr Jan Korniłowicz, dr Tomasz Żelawski - Instytut Rozwoju Miast Kraków
SKALA POTRZEB REMONTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ PROGNOZA UBYTKÓW MIESZKANIOWYCH W MIASTACH
3. * dr inż. Jerzy Cibis - Politechnika Śląska
ISTNIEJĄCE ZASOBY MIESZKANIOWE KRAJÓW POSTKOMUNISTYCZNYCH - AKTUALNE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI REWITALIZACJI
4. * dr Dariusz Pęchorzewski - Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
RENOWACJA ZABUDOWY FRAGMENTÓW ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA - PLANY I MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI
5. * mgr inż. Paweł Pach - Politechnika Wrocławska
REWALORYZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z DOLNEGO ŚLĄSKA - PROBLEMY, MOŻLIWOŚCI, PERSPEKTYWY
Dyskusja
Wystąpienia promocyjne firm - M&S OKNA

12.50 - 13.00 Przerwa na kawę

13.00 - 15.00 SESJA II - TECHNICZNE ASPEKTY RENOWACJI cz. I
Przewodniczący sesji dr hab. inż. arch., prof. PWr Wanda Kononowicz
dr hab. inż. arch., prof. PP Andrzej Skarzyński

Wystąpienia promocyjne firm Rockwool
1. * prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Warszawska
DIAGNOSTYKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW PRZY MODERNIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
2. * prof. dr inż. Kazimierz Czapliński - Politechnika Wrocławska
FAZY, STANY I WĄTKI W PROCESIE BUDOWLANYM
3. * dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski - Uniwersytet Zielonogórski
WPŁYW ODCIĄGÓW TRAMWAJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ NA STAN TECHNICZNY ZABYTKOWEJ KAMIENICY CEGLANEJ
4. dr Marek Dankowski, mgr inż. Janusz Laskowski - Uniwersytet Zielonogórski
PROGRAM REMONTU DREWNIANEGO WIATRAKA
5. * dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski, mgr inż. Anna Staszczuk, dr inż. Teresa Nowak - Uniwersytet Zielonogórski
RENOWACJE ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA ULIC W INFRASTRUKTURZE MIEJSKIEJ
6. dr Agnieszka Gontaszewska, dr inż. Maria Mrówczyńska - Uniwersytet Zielonogórski
CHARAKTERYSTYKA NIERÓWNOMIERNYCH OSIADAŃ OBIEKTÓW POSADOWIONYCH NA GRUNTACH EKSPANSYWNYCH
7. mgr inż. Andrzej Kroner, prof. dr hab. inż. Lech Rudziński - Politechnika Świętokrzyska
PROBLEMY REMONTOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ŚRÓDMIEŚCIU KIELC
8. * dr hab. inż. prof. UZ Józef Wranik, dr inż. Jacek Korenz, mgr inż. Marek Pawłowski - Uniwersytet Zielonogórski
PROBLEMATYKA WYKONYWANIA OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH TARCZACH ŻELBETOWYCH
9. dr inż. Grzegorz Misztal - Uniwersytet Zielonogórski
KRYTERIA, WSKAŹNIKI ORAZ NARZĘDZIA DIAGNOSTYKI I OCENY BUDUNKÓW
10. dr inż. Abdrahman Alsabry - Uniwersytet Zielonogórski
O LINIOWYCH MOSTKACH CIEPLNYCH W PRZEGRODACH BUDYNKU
Dyskusja
Wystąpienia promocyjne firm -Hobas

15.00 - 15.30 Przerwa - obiad - Stołówka Studencka

15.30 - 19.00 Wyjazd do Gubina

16.30 - 17.30 SESJA III - TECHNICZNE ASPEKTY RENOWACJI cz. II
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. Janina Kopietz-Unger
prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński

1. * dr inż. Barbara Maria Deja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
UDZIAŁ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW
2. * mgr inż. Zbigniew Augustyniak - PZITB
OBOWIĄZKI INWESTORA PRZY ULEPSZANIU BUDYNKÓW OBJĘTYCH NADZOREM KONSERWATORSKIM

18.00 - 19.00 Powrót do Zielonej Góry
20.00 Kolacja - Spotkanie towarzyskie - Restauracja-Pub "Jeffersons"

 

10.00 - 11.50 SESJA IV - RENOWACJE I ADAPTACJE BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji dr hab. inż., prof. UZ Jakub Marcinowski
dr hab. inż. arch. prof. PWr Stanisław Januszewski

Wystąpienia promocyjne firm - Atlas
1. * prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska - Politechnika Poznańska, Instytut Rozwoju Miast Kraków
KAMIENICA "BERLIŃSKA" W PYZDRACH - PROBLEMY REMONTU I MODERNIZACJI. CECHY NIEMIECKIEJ KAMIENICY CZYNSZOWEJ
2. * prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - Uniwersytet Zielonogórski
WSTĘPNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKU DEMONSTRACYJNO-BADAWCZEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTURY SŁONECZNEJ I POZYSKIWANIA ENERGII ALTERNATYWNYCH
3. * dr inż. arch. Maria Jaworska-Michałowska - Politechnika Krakowska
ELEWACJA HISTORYCZNA WOBEC USPRAWNIEŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH
4. dr inż. Janusz Gubański - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
DWORCE LOKALNYCH LINII KOLEJOWYCH - WYBRANE PROBLEMY ADAPTACJI
5. * mgr Maria Żuk-Piotrowska - Novol Sp. z. o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Mierzęcin
ADAPTACJA BUDYNKÓW FOLWARCZNYCH NA CELE REKREACYJNE
6. dr inż. Gerard Bryś, mgr inż. Artur Frątczak - Uniwersytet Zielonogórski
PROBLEMY KONSTRUKCYJNE ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO NA MIESZKALNY
7. * dr inż. Tomasz Błaszczyński - Politechnika Poznańska
ADAPTACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO NA BROWAR Z HOTELEM W POZNANIU
8. * dr inż. arch. Jarosław Szewczyk - Politechnika Białostocka
WYBRANE PROBLEMY RENOWACJI PODLASKICH BUDYNKÓW Z GLINY, Z UWZGLĘDNIENIEM TRADYCJI I KULTURY UŻYCIA MATERIAŁU
Dyskusja
Wystąpienia promocyjne firm - AQUAPOL POLSKA

11.50 - 12.00 Przerwa na kawę

12.00 - 12.30 KOMUNIKATY
Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową - Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego - Roman PIKUŁA
Wystąpienia promocyjne firm - UNIKORP

12.30 - 14.00 SESJA V - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. II
Przewodniczący sesji - prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak
dr hab. inż., prof. UZ Jacek Przybylski

1 * dr hab. inż. arch., prof. PWr Stanisław Januszewski - Politechnika Wrocławska
MOST JAKO NOŚNIK INFORMACJI
2. * mgr inż. arch. Adam Bednarski - Politechnika Śląska
EKSPOZYCJA ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY OSIEDLI JEDNORODZINNYCH Z LAT 1919-1939 NA PRZYKŁADZIE GLIWIC - OSIEDLE W SOŚNICY
3. dr inż. Wojciech Eckert - Uniwersytet Zielonogórski
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W KOŻUCHOWIE - SYSTEM FORTYFIKACYJNY PONOWNIE DO WYKORZYSTANIA
4. * mgr inż. arch. Paweł Kochański - Uniwersytet Zielonogórski
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W KOŻUCHOWIE - NOWE ZDEFINIOWANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
5. dr inż. Beata Nowogońska - Uniwersytet Zielonogórski
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W KOŻUCHOWIE - PRZESTRZEŃ DO ODZYSKANIA
6. * mgr inż. Iwona Olanin , mgr inż. Paweł Pach - Politechnika Wrocławska
REWALORYZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DAWNYCH KWARTAŁÓW ZABUDOWY W GŁOGOWIE
7. dr inż. arch. Sławomir Łotysz - Uniwersytet Zielonogórski
DROGA PRZEZ PARK PIASTOWSKI W ZIELONEJ GÓRZE
8. * mgr inż. arch. Agnieszka Włostowska - Politechnika Wrocławska
OCHRONA OBSZARÓW POSINDUSTRIALNYCH W ZAGŁĘBIU RUHRY JAKO PRZYKŁAD ODNOWY NATURY I CZŁOWIEKA
9. dr inż. arch. Marta Skiba - Uniwersytet Zielonogórski
XVIII-WIECZNA MODERNIZACJA UKŁADU PRZESTRZENNEGO WSI BOJADŁA
10. * dr inż. arch. Joanna Sokołowska - Moskwiak - Politechnika Śląska
KONCEPCJA PRZEMIESZCZENIA ZABYTKOWEJ KAPLICY GROBOWEJ GALLEGO W GLIWICACH
11. * dr inż. Małgorzata Lange - Politechnika Szczecińska
POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - ZABYTKOWE KOŚCIOŁY DREWNIANE
12. * prof. dr hab. inż. Janina Kopietz-Unger - Universität Karlsruhe
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA A ROZWÓJ I MODERNIZACJA MIASTA
13. dr inż. arch. Renata Gubańska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
DAWNE FABRYKI WŁÓKIENNICZE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM PIŁAWY GÓRNEJ
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 - 15.00 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka