naglowek
 
   

 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o zbliżającej się IX już edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków I Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 marca 2018 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- renowacja budowli zabytkowych;
- rewitalizacja zasobów budowlanych;
- problemy remontowe budynków i budowli;
- adaptacja obiektów na cele użytkowe;
- modernizacja obszarów zabudowanych;
- rynek energetyczny;
- termorenowacja i ochrona przeciwwilgociowa obiektów budowlanych;
- materiały budowlane w obiektach zabytkowych;
- zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji;
- renowacja w zrównoważonym rozwoju budownictwa;
- inne zagadnienia towarzyszące tematyce konferencji.


- Minister Infrastruktury
- Komitet Nauki PZiTB
- Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

- Instytut Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
- Uczelniane Centrum d/s Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych UZ
- Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

PRZEWODNICZICY

prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Uniwersytet Zielonogórski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

 

CZŁONKOWIE

dr inż. arch. Andreas Billert
Europejski Uniwersytet Viadrina

prof. dr inż. arch. Zbigniew Antoni Bać
Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska

prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz 
Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK
Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. inż.  Roman Orłowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. dr hab. Bolesław Orłowski
Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Andrzej Skarzyński, prof. PP
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska
Politechnika Poznańska, Instytut Rozwoju Miast