naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM VIII KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 


19 marca 2015  czwartek

Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213

 

 9.00  - 10.00                     Rejestracja uczestników

10.00 - 10.20                      OTWARCIE KONFERENCJI

Powitanie uczestników      Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wystąpienia oficjalne        Rektor UZ - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
                                           Dziekan WBAiIŚ – dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski

10.20 - 12.00   SESJA I -  REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

Przewodniczący sesji        prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński
                                           dr hab. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński

1.*     PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, Uniwersytet Zielonogórski

2.*     REWITALIZACJA I ODNOWA MAŁYCH MIAST, KTÓRE UZYSKALY PRAWA MIEJSKIE NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast Kraków

3.*     REMONTY BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH, JAKO ELEMENT REWITALIZACJI MIAST
dr hab. inż. prof. PK Wiesław Ligęza, Politechnika Krakowska, PWST

4*      HISTORYCZNE OGRODY DZIAŁKOWE W MIEŚCIE – POTRZEBA OCHRONY
prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, dr Inż. arch. Katarzyna Gryniewicz-Balińska,
Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Wrocławska

5.*     PROPOZYCJA ALGORYTMU REWITALIZACJI DLA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
dr inż. Anna Ostańska Politechnika Lubelska

6.       MODERNIZACJA KWARTAŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ „NOWEJ PRAGI” W WARSZAWIE, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI
dr inż. arch. Anna Majewska, dr inż. arch. Małgorzata Denis, Politechnika Warszawska

7.       OSIEDLA ROBOTNICZE W MIASTACH POSTINDUSTRIALNYCH – MODERNIZACJA CZY REWITALIZACJA
dr inż. arch. Dariusz Gaweł, Politechnika Świętokrzyska

8.       REWITALIZAJA ZABUDOWAŃ Z LAT 70. XX WIEKU W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W KRAKOWIE
dr inż. Paweł ŻWIREK, mgr inż. arch. Jakub Fiszer, Politechnika Krakowska

9.       Z PROBLEMÓW REWALORYZACJI TERENÓW ŚRÓDMIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE ZIELONEJ GÓRY prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, mgr inż. arch. Joanna Sukienniczak UZ

10.     IDEA REWITALIZACJI MOTOREM PRZEMIAN PRZESTRZENNYCH WROCŁAWIA
dr inż. arch. Aldona Kożan  Politechnika Wrocławska

11.     Dyskusja

12.00 - 12.15  Przerwa na kawę


Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213

 

12.15 - 13.40   SESJA II  -     RENOWACJE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Przewodniczący sesji             prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
                                               prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin

1.*     WZMACNIANIE ISTNIEJĄCYCH ŻELIWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZA POMOCĄ WŁÓKNOKOMPOZYTÓW
dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski, mgr inż. Zbigniew Różycki,  Uniwersytet Zielonogórski

2*      PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE MURÓW CEGLANYCH W MODELOWANIU KONSTRUKCJI ZABYTKOWYCH
mgr inż. Michał Gołębiewski, dr hab. inż. Izabela LUBOWIECKA, dr inż. Marcin Kujawa  
Politechnika Gdańska

3.*     OCENA WYTRZYMAŁOŚCI I SPAWALNOŚCI KONSTRUKCYJNYCH STALI HISTORYCZNYCH
dr inż. Jacek Dudkiewicz, prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski, mgr inż. Piotr Organek
Politechnika Wrocławska

4.*     ZASTOSOWANIE STALOWYCH STĘŻEŃ PRĘTOWYCH W RENOWACJI I MODERNIZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
dr inż. Krzysztof Kuchta,   Politechnika Krakowska

5.*     ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POSADOWIEŃ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIANY ICH FUNKCJI UŻYTKOWEJ
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, mgr inż. Sylwia Florkowska,   Politechnika Gdańska

6.*     RENOWACJA I WZMACNIANIE BELEK DREWNIANYCH TAŚMAMI CFRP Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK REOLOGICZNYCH
dr inż. Krzysztof Kula, dr inż. Tomasz Socha, Uniwersytet Zielonogórski

7.       NIEUŻYTKOWANE KOLEJOWE MOSTY SKLEPIONE I ICH PRZYSZŁOŚĆ
mgr inż. Artur Juszczyk, dr inż. Marek DankowskI, dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski ,  UZ

8.       KRATOWNICE TYPU TENSEGRITY W KONCEPCJI RENOWACJI DWORCA KOLEJOWEGO W ŻARACH
mgr inż. Paulina Lechocka, Uniwersytet Zielonogórski

9.       WYZNACZENIE WYCHYLEŃ OD PIONU OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD GEODEZYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WIEŻY W NOWYM MIASTECZKU
dr hab. inż. prof. UZ Maria Mrówczyńska, dr inż. Sławomir GibowskI, Uniwersytet Zielonogórski

10.     Dyskusja

 

14.00 - 15.00  Obiad

 

15.00 - 15.30   Przejazd autokarem do Krosna Odrzańskiego


Sesja wyjazdowa
Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim

16.00 – 18.00  SESJA III -     TECHNICZNO-KONSERWATORSKIE PROBLEMY RENOWACJI BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji        prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
                                           dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert

1.*     ZAMEK PIASTOWSKI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
mgr Jerzy Szymczak

2.*     WYBRANE ASPEKTY ANALIZY KONSTRUKCYJNEJ KOPUŁY PÓŁNOCNEJ W „PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ”
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, mgr inż. Krzysztof Raszczuk, dr inż. Marta Moczko, dr inż. Magdalena Piechówka-Mielnik  Politechnika Wrocławska

3.*     JAK WYPROWADZIĆ BUDYNEK Z RUINY, CZYLI PROCES REWITALIZACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W ŻAGANIU
dr hab. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński,  Politechnika Poznańska

4.*     KAMIENICA „POD ZŁOTĄ KORONĄ” WE WROCŁAWIU - RENOWACJA OSOBLIWEGO ZABYTKU
dr hab. inż. arch. prof. PWr  Krystyna Kirschke,  Politechnika Wrocławska

5.*     WARTOŚĆ DAWNOŚCI W PROCESIE RENOWACJI SECESYJNEJ WILLI ARCHITEKTA W BARLINKU
dr inż. arch. Halina Rutyna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

6.       KINO "PIAST" W SŁUBICACH. PROBLEM KONSERWATORSKI, ARCHITEKTONICZNY, URBANISTYCZNY CZY MORALNY
dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert Uniwersytet Zielonogórski

7.       PROBLEMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OSIEDLA LEŚNICA WE WROCŁAWIU
dr inż. Alena Kononowicz  Politechnika Wrocławska

8.       ZABYTKOWY ZESPÓŁ GMACHÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ, MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ
dr inż. arch. Anna Agata Wagner  Politechnika Warszawska

9.       PAŁAC W ZABORZE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ODKRYĆ – WYSTRÓJ ELEWACJI W TECHNICE SGRAFFITA
dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

10.     PROJEKTOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH NA OBSZARACH OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW
mgr inż. Artur Juszczyk Uniwersytet Zielonogórski

11.     PROBLEMY REWALORYZACJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
mgr inż. Angelika Kosieradzka, dr hab. inż. arch. Bogna Ludwig  Politechnika Wrocławska

12.     Dyskusja

18.00 - 18.30   Przejazd autokarem do Zielonej Góry

 

20.00               Kolacja Palmiarnia


20 marca 2015  piątek

Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213 – sesja IV i VI,    sala 321 – sesja V i VII

9.00 - 10.30     SESJA IV       TECHNICZNE PROBLEMY RENOWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Przewodniczący sesji             prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz,
                                               dr hab. inż. prof. ZUT Maria Kaszyńska

1.*     RENOWACJA BUDYNKU NADSZYBIA NR 2 NA TERENIE KOPALNI SOLI „KŁODAWA” S.A.
dr hab. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński, dr inż. Przemysław Wielentejczyk,
Politechnika Poznańska

2.*     PROBLEMY ORGANIZACYJNE, PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE W PROCESIE ZABEZPIECZANIA ZABYTKOWYCH PODZIEMI
mgr inż. arch. Maciej Bartos, mgr inż. arch. Janusz Chmura, dr inż. arch. Tomasz Wieja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3.*     ANALIZA ROZKŁADU SOLI BUDOWLANYCH W MURACH Z CEGŁY CERAMICZNEJ KAMIENIC ŚRÓDMIEJSKICH
mgr inż. Bartosz Szostak, dr inż. Maciej Trochonowicz,  Politechnika Lubelska

4.*     KONSTRUKCJA STALOWA MODERNISTYCZNEGO BUDYNKU DAWNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY UL. CHOPINA W ZIELONEJ GÓRZE
mgr inż. Bartosz Michalak,  Uniwersytet Zielonogórski

5.*     PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
dr inż. arch. Norbert Dąbkowski  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6.       TERMORENOWACJA BUDYNKÓW Z UŻYCIEM SŁOMY – DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE
mgr inż. arch. Michał Golański Uniwersytet Zielonogórski

7.       NAPRAWA USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU BOMBARDOWANIA – PROBLEM (ZNOWU) AKTUALNY?
dr hab. inż. arch. prof. PAN Sławomir Łotysz, Polska Akademia Nauk

8.       WADY WYKONAWCZE W WARSTWOWEJ ŚCIANIE ELEWACYJNEJ
dr inż. Elżbieta Grochowska, prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak  UZ

9.       PROBLEMY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ, NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DRÓG W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski, mgr inż. Artur Kurpiel  UZ

10.     BADANIE DETERIOGENNYCH NALOTÓW BIOLOGICZNYCH NA ELEWACJACH BUDYNKÓW METODĄ ELEKTRONOWEJ MIKROSKOPII SKANINGOWEJ
dr hab. inż. prof. UZ Marlena Piontek, mgr inż. Hanna Lechów, mgr inż. Ewa Paradowska, mgr inż. Marta Nycz   Uniwersytet Zielonogórski

11.     Dyskusja

10.30 - 10.45  Przerwa na kawę


Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 321

 

 

9.00 - 10.30     SESJA V        ADAPTACJE OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Przewodniczący sesji             prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
                                               dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski

1.*     "STARE-NOWE” MIASTA GÓRNICZE.RENOWACJA I ADAPTACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH EUROPEJSKICH
dr inż. arch. Piotr Langer Politechnika Krakowska

2.*     MODERNIZACJA DWORCÓW KOLEJOWYCH SAINT PANCRAS I KING`S CROSS W LONDYNIE
dr inż. arch. Anna Jóźwik Politechnika Warszawska

3.*     DRUGIE ŻYCIE DAWNYCH ZESPOŁÓW FOLWARCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZAŁOŻEŃ W BUKOWCU, ŁOMNICY I WOJANOWIE
dr inż. arch. Aleksandra Marcinów Politechnika Wrocławska

4.*     ADAPTACJA ARCHITEKTURY POPRZEMYSŁOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
dr Michał Pszczółkowski Uniwersytet Zielonogórski

5.*     TERENY POPORTOWE – NOWA PRZESTRZEN MIEJSKA
dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner Politechnika Krakowska

6.       PROBLEMY PROJEKTOWE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ I ADAPTACJĄ STAREGO MŁYNA NA PRZYKŁADZIE AUTORSKIEJ REALIZACJI
dr inż. arch. Aleksandra Grzonka Politechnika Śląska

7.       SPECYFIKA ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH W PROCESACH REWITALIZACJI OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH
mgr inż. arch. Paweł Kochański Uniwersytet Zielonogórski

8.       ADAPTACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU COLLEGIUM CHEMICUM UAM W POZNANIU NA CELE MAGAZYNOWE
dr inż. Jacek Ścigałło Politechnika Poznańska

9.       KONCEPCJA REWITALIZACJI WYBRANYCH OBIEKTÓW POWOJSKOWYCH ZESPOŁU KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE
dr inż. arch. Marek Zagroba Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10.     PRZEBUDOWA BUDYNKU MASARNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CENTRUM KULTURY
mgr inż. Andrzej Karłowski, mgr inż. Roman Milwicz, dr hab. inż. prof. PP Jerzy Pasławski   Politechnika Poznańska

11.     Dyskusja

10.30 - 10.45  Przerwa na kawę


Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213

10.45 – 12.15 SESJA VI       TECHNOLOGICZNO-ORGANIZACYJNE PROBLEMY
RENOWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przewodniczący sesji             dr hab. inż. prof. PK Wiesław Ligęza
                                               dr hab. inż. prof. UZ Abdrahman Alsabry

1.*     RUSZTOWANIA WYKORZYTYWANE DO RENOWACJI ARCHIKATEDRY ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELISTY W LUBLINIE
mgr inż. Michał Pieńko, mgr inż. Aleksander Robak, dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa 
Politechnika Lubelska

2.*     ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI AKTYWNEJ DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
prof. dr hab. inż. Henryk Nowak, mgr inż. Paweł Noszczyk  Politechnika Wrocławska

3.*     WPŁYW BUDOWY ŚCIAN HISTORYCZNYCH BUDYNKÓW Z MURU PRUSKIEGO NA ICH STAN OCHRONY CIEPLNEJ
dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Tomasz Steidl Politechnika Śląska

4.*     ZAGRZYBIENIA I METODY ODGRZYBIANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PAŁACU SOBIESKICH W LUBLINIE
dr inż. arch. Jan Wrana, mgr inż. arch. Aleksandra Jarocka-Mikrut  Politechnika Lubelska

5.*     WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA PRAWA WE WSPÓŁCZESNYM PROCESIE ADAPTACJI I MODERNIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W POLSCE
dr inż. arch. Wojciech Korbel Politechnika Krakowska

6.       KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM RÓWNOMIERNEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH
dr hab. inż. prof. PWr Bohdan Stawiski    Politechnika Wrocławska

7.       METODY BADANIA I OCENY STANU TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ZNAJD. SIĘ NA TERENIE AUSCHWITZ – BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
dr inż. Stanisław Kańka, dr inż. Teresa Stryszewska, dr inż. Tomasz Tracz, mgr inż. Stanisław Karczmarczyk, mgr inż. Roman Paruch  Politechnika Krakowska

8.       PROPOZYCJA OKREŚLANIA SKALI POTRZEB RENOWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
dr inż. Beata Nowogońska  Uniwersytet Zielonogórski

9.       OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH W OPARCIU O DANE UZYSKANE Z TRÓJWYMIAROWEJ CHMURY PUNKTÓW
dr inż. Joanna A. Pawłowicz, dr inż. Elżbieta Szafranko  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10.     ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU MODERNIZACJĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski, dr hab. inż. prof. PP Jerzy Pasławski   Politechnika Poznańska

11.     PRZYKŁADY REALIZACJI NIETYPOWYCH RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PRAC RENOWACYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
mgr inż. Aleksander Robak, mgr inż. Michał Pieńko, dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa Politechnika Lubelska

12.     Dyskusja

12.15 - 12.30  Przerwa na kawę


Budynek A-8  sala 321

11.45 – 12.15 SESJA VII      MODERNIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH

Przewodniczący sesji             prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
                                               dr hab. inż. prof. UZ Bogusław Wojtyszyn

1.*     DOKUMENTY PLANISTYCZNE JAKO INSTRUMENT MODERNIZACJI STRUKTURY URBANISTYCZNEJ POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg Politechnika Poznańska

2.*     ENERGOOSZCZĘDNE KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁCZESNEJ ZABUDOWY I JEJ OTOCZENIA JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT MODERNIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY
dr inż. arch. Stanisław Bocheński, dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński   Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski

3.*     WPŁYW REKLAM NA ZMIANY STRUKTURY URBANISTYCZNEJ MIAST. PRZYKŁAD POZNANIA
dr hab. inż. Agata Bonenberg Politechnika Poznańska

4.*     PRZEKSZTAŁCENIA ZABUDOWY MIEJSCOWOŚCI KARKONOWSKICH W DŁUGIM PRZEDZIALE CZASOWYM NA PRZYKŁADZIE KARPACZA prof. dr hab. inż. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dr inż. arch. Stanisław Bocheński, dr inż. arch. Jerzy Piskozub Politechnika Wrocław

5.*     MODERNIZACJA PODŁOGI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE OBSZARU NA PRZYKŁADZIE RYNKU KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU
dr inż. arch. Anna Tofiluk Politechnika Warszawska

6.       WYMAGANIA UŻYTKOWE WOBEC ZABYTKOWYCH PODŁÓG DREWNIANYCH W ŚWIETLE ICH RENOWACJI
dr Inż. Anna Rozanska, mgr inż. Anna Policinska-Serwa, prof. dr hab. inż. Piotr Beer, SGGW

7.       ROLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z LAT 2000-2014 W SCALANIU STRUKTURY URBANISTYCZNEJ PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO WROCŁAWIA
dr hab. inż. arch. prof. PWr Robert Masztalski, dr inż. arch. Marcin Michalski  Politechnika Wrocławska

8.       PREZENTACJA METOD: FUNKCJONALNEJ, PPS I HALL’A NA TLE INNYCH BADAŃ JAKOŚCI RZESTRZENI        dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska  Politechnika Śląska

9.       WPŁYW BARIER KOMUNIKACYJNYCH NA ROZWÓJ URBANISTYCZNY NOWOGRODU BOBRZ
mgr inż. Janusz Laskowski, mgr inż. Artur Juszczyk   Uniwersytet Zielonogórski

10.     WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W KONTEKŚCIE MIASTA HISTORYCZNEGO – NOWE ZAGOSPODAROWANIE PLACU KATEDRALNEGO (DOMPLATZ) W HAMBURGU
dr inż. arch. Renata Jóźwik   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11.     ROMANTYCZNY PARK KRAJOBRAZOWY PETERA J. LENNÉGO W ZATONIU JAKO PRZYKŁAD ZABYTKU SZTUKI OGRODOWEJ, WSPÓŁCZESNE PRZEKSZTAŁCENIA I ZAGROŻENIA
mgr inż. Agnieszka Kochańska   Uniwersytet Zielonogórski

12.     MODERNIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ZIELENIĄ
dr inż. arch. Andrzej Sobolewski, dr inż. arch. Roman Czajka  Politechnika Wrocławska

13.     ENERGETYCZNA REWITALIZACJA W SKALI DZIELNICY, MIASTA I WYSPY
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk Uniwersytet Zielonogórski

14.     Dyskusja

12.15 - 12.30  Przerwa na kawę


Budynek A-8  sala 213

12.30 – 14.30 SESJA VIII     MODERNIZACJE I ADAPTACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przewodniczący sesji             prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska
                                               dr hab. inż. prof. PP Andrzej Skarzyński

1.*     MONITOROWANIE I WZMACNIANIE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE ZABUDOWY PLOMBOWEJ
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska

2.*     NIETYPOWY SPOSÓB PRZEBUDOWY ZABYTKOWEJ KATEDRY ST MARY W STOLICY ZACHODNIEJ AUSTRALII
dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski  Uniwersytet Zielonogórski

3.*     RENOWACJA I ADAPTACJA OLSZTYŃSKIEGO DOMU OCZYSZCZEŃ BET TAHARA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
dr inż. Barbara Deja Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

4.*     KONCEPCJA I JEJ REALIZACJA W TRAKCIE ODBUDOWY KOŚCIOŁA PW.NMP W CHOJNIE
dr inż. arch. Maciej Płotkowiak   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

5.*     ZIELONE BUDOWNICTWO W RENOWACJI BUDYNKÓW
dr inż. Barbara Ksit, mgr inż. Michał Majcherek, Politechnika Poznańska

6.       REWALORYZACJA WROCŁAWSKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LATACH 2005-2013
dr inż. arch. Paweł Kirschke  Politechnika Wrocławska

7.       RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PŁYWALNI W BOLESŁAWCU
mgr inż. arch. Rafał Dudzik  Uniwersytet Zielonogórski

8.       RENOWACJA I MODERNIZACJA STRUKTURY MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH
dr inż. arch. Jerzy Cibis, dr inż. arch. Joanna Serdyńska   Politechnika Śląska

9.       RENOWACJA I PRZEBUDOWA OBIEKTU NEOKLASYCYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU MIEJSKIEJ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI W NOWEJ SOLI
mgr inż. Anna Kucharczyk, Uniwersytet Zielonogórski

10.     PROBLEM FORMY W OBIEKTACH MODERNIZOWANYCH
dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska

11.     PROBLEMY ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW CERKIEWNYCH – ZMIANA FUNCKJI UŻYTKOWYCH NA PRZESTRZENI LAT
mgr inż arch. Aleksandra Jarocka-Mikrut, mgr inż. arch. Piotr Gleń  Politechnika Lubelska

12.     RENOWACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW HOTELOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW I REALIZACJI NA ŚLĄSKU
dr inż. arch. Tomasz Bradecki, dr inz arch. Barbara Uherek-Bradecka  Politechnika Śląska

13.     MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE ZAPOMNIANYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE RUIN ZBORU KALWIŃSKIEGO KOŚCIELEC W PIASKACH
mgr inż. arch. Piotr Gleń, mgr inż. arch. Aleksandra Jarocka-Mikrut  Politechnika Lubelska

14.     Dyskusja


Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8  sala 213

 

14.30 – 14.40             ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Prezydium                  prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński - Przewodniczący Komitetu Naukowego
                                    dr inż. Beata Nowogońska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
                                               dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert – Dyrektor Instytutu Budownictwa UZ

 

 

14.40 - 16.00              Obiad

 

 

* - referaty wybrane do wygłoszenia