naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM VII KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 


Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8 sala 213

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 OTWARCIE KONFERENCJI, WYSTĄPIENIA OFICJALNE

Powitanie uczestników Przewodniczący Komitetu Naukowego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wystąpienia oficjalne Rektor UZ - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Dziekan WILiŚ – dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski

10.10 - 11.40 SESJA I - TECHNICZNE PROBLEMY W RENOWACJI BUDYNKÓW I MODERNIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński
1.* prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska
BŁĘDY TECHNICZNE WYSTĘPUJĄCE PRZY REMONTACH I MODERNIZACJACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2.* prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński UZ
PROBLEMY RENOWACJI MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
3.* dr hab. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński Politechnika Poznańska
RENOWACJA Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU POINDUSTRIALNEGO W POZNANIU
4* dr inż. Wiesław Baran Politechnika Opolska
KONSERWACJA I RESTAURACJA WIEŻ KATEDRY OPOLSKIEJ
5.* mgr inż. arch. Dominik Mączyński Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
EUROPEJSKIE TRENDY W BADANIACH I KONSERWACJI ZABYTKOWYCH DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH
6. Dyskusja
11.40 - 12.00 Prezentacja firmy

12.00 - 12.15 Przerwa na kawę

12.15 - 13.45 SESJA II - REWITALIZACJA ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz,
dr hab. inż. prof. ZUT Maria Kaszyńska
1.* prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska Instytut Rozwoju Miast
PROBLEMY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE I SPOŁECZNE DOSTOSOWYWANIA POWOJENNEJ ZABUDOWY OSIEDLOWEJ DO STANDARDÓW XXI WIEKU
2.* dr hab. inż. prof. PG Elżbieta Urbańska-Galewska, mgr inż. Magdalena Apollo Politechnika Gdańska
SKUTECZNY PROJEKT REWITALIZACJI NA PRZYKŁADZIE DZIELNICY GDAŃSKA – LETNICY
3.* dr inż. arch. Michał Tomanek, mgr inż. Janusz Dębowski Politechnika Śląska
MODERNIZACJA HISTORYCZNYCH ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH W PYSKOWICACH
4.* prof. PWr dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, dr inż. arch. Marcin Michalski, mgr inż. arch. Katarzyna Kapłoń - Politechnika Wrocławska
PROBLEMY ODBUDOWY STAREGO MIASTA W STRZELINIE
5.* dr inż. arch. Jakub Czarnecki Politechnika Śląska
PROBLEMY REWITALIZACJI OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Z LAT 1946-1974 W ASPEKCIE ZMIAN SPOŁECZNYCH I DEMOGRAFICZNYCH
6. dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska UZ
MODERNIZACJA MIESZKAŃ
7. dr inż. Anna Ostańska - Politechnika Lubelska
BADANIA SPOŁECZNE PRZYCZYNKIEM DO OCENY POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO OSIEDLA
8. Dyskusja
13.45 - 14.05 Prezentacja firmy
14.05 - 14.25 Prezentacja firmy
14.25 - 15.00 Obiad
15.00 - 15.30 Przejazd autokarem do Sulechowa

15.30 – 17.30 SESJA III - KONSERWATORSKIE PROBLEMY RENOWACJI BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
1.* Zamek w Sulechowie – przykład renowacji
2.* dr Barbara Bielinis-Kopeć LWKZ
WOKÓŁ PROBLEMATYKI ODBUDOWY ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
3. dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert UZ
MODERNISTYCZNY BUDYNEK PRODUKCJI FOLII W POFABRYCZNYM ZESPOLE STILON GORZÓW. OBIEKT DO ROZBIÓRKI CZY WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW?
4. dr inż. arch. Sławomir Łotysz UZ
REKONSTRUKCJA A KONTYNUACJA HISTORYCZNA. DZIEJE PEWNEJ INTERPRETACJI
5.* mgr inż. arch. Anna Kurzac, dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak Politechnika Łódzka
PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ŚLUSARKI OKIENNEJ W XIX WIECZNYCH OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE ŁODZI
6. dr Michał Pszczółkowski UZ
OCHRONA ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ. PRÓBA ANALIZY ZAGADNIENIA NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI MIĘDZYWOJENNEGO TORUNIA
7. dr inż. arch. Andrzej Konieczny Politechnika Wrocławska
BADANIA I KONSERWACJA BAROKOWEJ KAMIENICY POD SREBRNYM HEŁMEM WE WROCŁAWIU
8.* dr inż. arch. Barbara Pierścionek Politechnika Opolska
PRZYKŁADY PRAKTYKI KONSERWATORSKIEJ NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO WROCŁAWIA
9.* dr inż. arch. Bogusław Podhalański Politechnika Krakowska
PANTEON NARODOWY NA SKAŁCE W METROPOLITALNYM KRAKOWIE – PRÓBA ANALIZY PRZYCZYN NIEPOWODZENIA REALIZACJI IDEI ARCHITEKTONICZNEJ JEGO ROZBUDOWY
10. Dyskusja

17.30 - 18.00 Przejazd autokarem do Zielonej Góry
20.00 Kolacja Palmiarnia


22 marca 2013 piątek

Instytut Budownictwa UZ
ul. prof. Z. Szafrana 1
Budynek A-8 sala 213 – sesja IV i VI, sala 321 – sesja V

10.00 - 11.30 SESJA IV TECHNICZNE PROBLEMY RENOWACJI BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji dr hab. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński
prof. dr hab. inż. Roman Orłowicz
1.* prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski UZ
POŻĄDANI / NIEPOŻĄDANI LOKATORZY REMONTOWANYCH BUDYNKÓW
2. dr inż. Gerard Bryś, dr Marek Dankowski, mgr inż. Włodzimierz Dyszak, mgr inż. Artur Frątczak
NAPRAWA KONSTRUKCJI MUROWEJ MOSTU W ZESPOLE PAŁACOWYM W ZABORZE
3.* mgr inż. Artur Juszczyk, dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski UZ
DOSTOSOWANIE ŚWIATŁA PIONOWEGO ZABYTKOWEGO CEGLANEGO WIADUKTU KOLEJOWEGO DO ZWIĘKSZONYCH POTRZEB KOMUNIKACYJNYCH
4. dr inż. Elżbieta Grochowska UZ
PRZYCZYNY USZKODZEŃ I SPOSÓB NAPRAWY WIEKOWEGO BUDYNKU POŁOŻONEGO NA TERENIE ZALEWOWYM GUBINA
5. mgr inż. Janusz Laskowski, dr inż. Marek Dankowski UZ
REMONT WIEŻY RATUSZA W NOWYM MIASTECZKU
6.* dr inż. Jan Wrana, mgr inż. arch. Agnieszka Fitta Politechnika Lubelska
PAŁAC SOBIESKICH W LUBLINIE PO OCENIE STANU ISTNIEJĄCEGO. PROJEKT REWALORYZACJI I MODERNIZACJI OBIEKTU
7. dr inż. Jacek Ścigałło Politechnika Poznańska
POZYSKIWANIE NOWYCH POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PRZY OKAZJI RENOWACJI ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W POZNANIU
8. dr inż. Beata Nowogońska UZ
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ELEMENTÓW BUDYNKU W ANALIZIE POTRZEB REMONTOWYCH
9.* dr hab. inż. Bohdan Stawiski Politechnika Wrocławska
PROBLEMY REMONTOWE PODŁÓG W NOWYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH
10.* dr inż. Renata Gnatowska Politechnika Częstochowska
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METOD MODELOWYCH W PLANOWANIU I MODERNIZACJI TERENÓW ZABUDOWANYCH
11. dr inż. Maria Mrówczyńska UZ
PREDYKCJE ODCHYLEŃ OD PŁASKOŚCI I POZYCJI PIONOWEJ Z ZASTOSOWANIEM SIECI NEURONOWYCH
12. mgr inż. Bartosz Michalak UZ
PROBLEM ZAWILGOENIA ŚCIAN PRZYZIEMIA W KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE
13. Dyskusja

11.30 - 11.50 Przerwa na kawę

10.00 - 11.30 SESJA V REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH

Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert
1.* inż. Maria Kozińska, dr hab. inż. prof. UZ Andrzej Greinert UZ
KONCEPCJA REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENU PO BYŁEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „NIWKA” W SOSNOWCU
2. mgr inż. Agnieszka Kochańska UZ
REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W SŁAWIE – ODTWORZENIE ZABYTKOWEGO UKŁADU KOMPOZYCYJNEGO PARKU K. PETZOLDA
3.* dr hab. inż. arch. prof. PWr Barbara Gronostajska Politechnika Wrocławska
REWITALIZACJA TERENÓW PORTOWYCH W DUSSELDORF NOWĄ MARKĄ MIASTA
4. dr inż. arch. Joanna Serdyńska Politechnika Śląska
REWITALIZACJA – DZIĘKUJĘ, POCZEKAM
5.* dr inż. arch. Monika Adamska Politechnika Opolska
ŚREDNIOWIECZNE UKŁADY URBANISTYCZNE MIAST ŚLĄSKA OPOLSKIEGO - STAN ZACHOWANIA I REWITALIZACJA
6.* dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska Politechnika Śląska
OCENA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE KATOWIC I BYTOMIA
7. mgr inż. arch. Barbara Skarzyńska Politechnika Poznańska
REWITALIZACJA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MIASTA KURYTYBA W BRAZYLII
8. dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak Politechnika Śląska
WPŁYW IDEII KARLA HAINRICIEGO NA ROZWÓJ KOLONII KNUROWSKICH W LATACH 1904-1939
9.* dr inż. arch. Paweł Maryńczuk Politechnika Śląska
KOMPOZYCJA PLANU ZESPOŁU ARCHITEKTONICZNEGO
10. dr inż. arch. Aldona Kożan Politechnika Wrocławska
REWITALIZACJA OBIEKTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WROCŁAWIA. STUDIUM PRZYPADKU: KAMPUSY UCZELNI W REJONIE PLACU GRUNWALDZKIEGO
11. Dyskusja

11.30 - 11.50 Przerwa na kawę

11.50 – 13.45 SESJA VI ADAPTACJE I MODERNIZACJE OBIEKTÓW

Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
dr hab. inż. prof. PP Andrzej Skarzyński
11.50 - 12.10 Prezentacja firmy
1.* prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk UZ, Politechnika Wrocławska
PROPOZYCJA REWITALIZACJI ZAŁOŻENIA PAŁACOWEGO W BOROWINIE
2.* dr inż. arch. Tomasz Wagner, dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny Politechnika Śląska
WYBRANE ASPEKTY PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE RENOWACJI I ADAPTACJI OBIEKTÓW MODERNISTYCZNYCH Z LAT POWOJENNYCH NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA
3. prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, mgr inż. arch. Witold Misztal – UZ, Politechnika Wrocł.
KONCEPCJA REWITALIZACJI I ADAPTACJI ZAŁOŻENIA PAŁACOWEGO W SAMBOROWICACH
4. dr inż. arch. Dariusz Gaweł Politechnika Świętokrzyska
RENESANS ARCHITEKTURY POSTINDUSTRIALNEJ W POLSKICH MIASTACH. ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU ELEKTROWNI NA CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RADOMIU
5.* dr inż. arch. Piotr Opałaka Politechnika Opolska
WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWE I REALIZACYJNE W ZABYTKOWYCH OBIEKTACH POPRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE ADAPTACJI WIEŻY CIŚNIEŃ W NYSIE
6. dr inż. Joanna Kaszuba Politechnika Poznańska
MODERNIZACJA OBSZARU POPRZEMYSŁOWEGO W CZERNIHOWIENA UKRAINIE
7. mgr inż. arch. Paweł Kochański UZ
WPŁYW ŻYWIOŁOWEJ REWITALIZACJI DAWNYCH OBIEKTÓW POPRODUKCYJNYCH NA WSPÓŁCZESNY WIZERUNEK MIASTA – ULICA FABRYCZNA W ZIELONEJ GÓRZE
8. * mgr inż. arch. Natalia Balcerzak Politechnika Gdańska
REWITALIZACJA OBIEKTÓW POBROWARNYCH I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
9. dr inż. arch. Wiesław Olejko Politechnika Śląska
PRZEKSZTAŁCENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH – REWITALIZACJA CZY ADAPTACJA
10.* dr inż. arch. Łukasz Nowak Politechnika Poznańska
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MALARNI TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU – PROJEKT I REALIZACJA
11. mgr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma Politechnika Poznańska
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REWALORYZACJĄ OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PRZYKŁADZIE ADAPTACJI PŁYWALNI NA HOTEL W POZNANIU
12. mgr inż. arch. Anna Mazik Politechnika Śląska
OŚRODEK JEŹDZIECKI W ZAKRZOWIE JAKO PRZYKŁAD REWITALIZACJI ZABUDOWAŃ DAWNEGO PA ŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
13. mgr inż. arch. Martyna Wojtuszek Politechnika Śląska
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ADAPTOWANIU OBIEKTÓW SAKRALNYCH W EUROPIE
14. Dyskusja
13.45 – 14.00 Zakończenie konferencji
14.00 - 14.30 Obiad

* - referaty wybrane do wygłoszenia