naglowek
 
   

podsumowanie
program konferecji
fotografie


PROGRAM III KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

program do pobrania:

 

 

9.00 - 10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 - 11.00 - UROCZYSTE PRZEKAZANIE DO UŻYTKU BUDYNKU INSTYTUTU BUDOWNICTWA
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Prezydent Miasta Zielona Góra - mgr inż. Janusz Kubicki
Wojewoda Lubuski - dr Wojciech Perczak

11.00 - 11.30 - OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie, przedstawienie gości - prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wystąpienia oficjalne
Uniwersytet Zielonogórski - Dyrektor Instytutu Budownictwa - prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Ministerstwo Budownictwa - Minister Budownictwa - mgr inż. Andrzej Kordian Aumiller

11.30 - 13.00 - SESJA I - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. I
Przewodniczący sesji prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, prof. zw. dr inż. Kazimierz Czapliński

1. * prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński - Uniwersytet Zielonogórski - REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, PROGRAM I RYZYKO JEGO REALIZACJI
2. * prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, dr inż. arch. Radosław Barek - Politechnika Poznańska - REWITALIZACJA W IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OSIEDLI I ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST W WIELKOPOLSCE
3. * prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz - Politechnika Wrocławska - W POSZUKIWANIU GENIUS LOCI WROCŁAWSKIEGO OSIEDLA TARNOGAJ
4. * prof. dr hab. Janina Kopietz-Unger - Universität Karlsruhe - MODERNIZACJA ZABUDOWY NOŚNIKIEM LOKALNYCH IMPULSÓW GOSPODARCZYCH
5. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. Alicja Kuczyńska - Uniwersytet Wrocławski - HUMANISTYCZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Dyskusja

13.00 - 13.30 - Prezentacja firm

13.30 - 14.30 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka

15.00 - 15.40 - Wyjazd do kościołów w Kosieczynie i Klępsku

16.00 - 17.00 - SESJA II - WYJAZDOWA - TECHNICZNE ASPEKTY REMONTÓW KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH
1. * mgr Barbara Bielinis-Kopeć - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze - ROZPOZNANIE DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W KOSIECZYNIE
2. * mgr inż. arch. Dominik Mączyński - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie - STABILIZACJA KONSTRUKCJI ZABYTKOWEGO DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W KOSIECZYNIE

3. Zwiedzanie zabytkowego kościoła w Klępsku


17.00 - 17.40 Powrót do Zielonej Góry

20.00 Kolacja - Spotkanie towarzyskie - Restauracja-Pub "Jeffersons"

 

16. 03. 2007 piątek

09.00 - 10.30 - SESJA III - REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH cz. II
Przewodniczący sesji prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska, prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski

1. * prof. dr hab. Stanisław Januszewski - Politechnika Wrocławska - OCHRONA DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO WŁOCH
2. * dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, mgr inż. arch. Marcin Michalski - Politechnika Wrocławska - REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W STRZELINIE
3. * mgr inż. arch. Paweł Kochański - Uniwersytet Zielonogórski -PROBLEMY REWITALIZACJI STAREGO MIASTA W ŻAGANIU
4. * doc. dr inż. Marian Krzysztofiak - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - ROLA INŻYNIERA W REWALORYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
5. mgr inż. Artur Maliszewski ZDEMILITARYZOWANE TERENY I KOMPLEKSY WOJSKOWE - NADZIEJA CZY PROBLEM
6. * dr inż. arch. Dorota Gawryluk - Politechnika Białostocka - HISTORYCZNE RYNKI - NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ MAŁYCH MIAST PŁN-WSCH POLSKI
7. dr inż. arch. Marta Skiba - Uniwersytet Zielonogórski - ZIELONA GÓRA - PERCEPCJA MIASTA
8. mgr inż. Barbara Achramiej - KONCEPCJA REWITALIZACJI NADODRZAŃSKICH TERENÓW NOWEJ SOLI NA TLE HISTORYCZNO - URBANISTYCZNEGO STUDIUM MIASTA
9. * mgr inż. Andrzej Kroner, prof. zw. dr hab. inż. Lech Rudziński - Politechnika Świętokrzyska - PRZEMIANY ŚRÓDMIEJSKIEJ ZABUDOWY NA TLE REWITALIZACJI CENTRUM KIELC
10. mgr inż. Bożena Kuczma - Uniwersytet Zielonogórski - MATERIAŁY KAMIENNE W MODERNIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWANYCH


Dyskusja

10.30 - 10.45 - Prezentacja firm

10.45 - 11.00 - Przerwa na kawę


11.00 - 12.15 - SESJA IV - PROBLEMY TECHNICZNE W RENOWACJI
Przewodniczący sesji prof. dr hab. Janina Kopietz-Unger, prof. dr hab. inż. Andrzej Skarzyński

1. prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński - Politechnika Wrocławska - WYRÓWNANIE WYSOKOŚCI STOPNI SCHODÓW
2. prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski - Uniwersytet Zielonogórski - OCENA ODPORNOŚCI CEGLANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA DRGANIA PARASEJSMICZNE
3. dr inż. Maria Mrówczyńska, mgr inż. Sławomir Gibowski - Uniwersytet Zielonogórski -WYZNACZANIE NIERÓWNOMIERNYCH OSIADAŃ BUDYNKU POSADOWIONEGO NA GRUNTACH EKSPANSYWNYCH
4. * dr Andrzej Obmiński - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - PRZYKŁADOWE BADANIA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁAMI AZBESTU W MODERNIZOWANYCH BUDYNKACH TYPU LIPSK
5. * mgr inż. Zbigniew Augustyniak - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Poznań - OBOWIĄZKI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z RENOWACJĄ LUB MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW
6. * mgr inż. Zenon Siwiec KSZTAŁTKI CERAMICZNE STOSOWANE W RENOWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
7. dr inż. Wojciech Eckert - Uniwersytet Zielonogórski - AWARIA ZABYTKOWEGO SPICHRZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, KATASTROFĄ BUDOWLANĄ CZY SZANSĄ NA ROZWÓJ STAREGO MIASTA
8. doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć dr inż. Gerard Bryś mgr inż. Artur Frątczak - Uniwersytet Zielonogórski - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEŃ WIĘŹBY DACHOWEJ NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU POAUGUSTIAŃSKIEGO W ŻAGANIU
9. * dr inż. Jerzy Kampioni, dr inż. Jacek Ścigałło - Politechnika Poznańska - STAN PRZEDAWARYJNY DREWNIANYCH WIĄZARÓW WIESZAROWYCH DWUWIESZAKOWYCH
10. dr inż. Beata Nowogońska - Uniwersytet Zielonogórski - XVII-WIECZNY SZACHULCOWY KOŚCIÓŁ W SĘKOWICACH. KONSEKWENCJE ZANIEDBAŃ W KONSERWACJI
11. * mgr inż. Beata Klimek - Politechnika Lubelska - DESTRUKCYJNY WPŁYW WILGOCI NA STAN ZACHOWANIA ZABYTKOWYCH SZTUKATERII I WYPRAW TYNKARSKICH NA PRZYKŁADZIE SYNAGOGI W ZAMOŚCIU
12. mgr inż. Maciej Trochonowicz - Politechnika Lubelska - WPŁYW TECHNIKI POBORU PRÓBKI NA ZNIEKSZTAŁCENIE WYNIKU POMIARU WILGOTNOŚCI

Dyskusja

12.15 - 12.30 - Prezentacja firm

12.30 - 12.45 - Przerwa na kawę

12.45 - 13.00 - Wręczenie nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe

13.00 - 14.30 - SESJA V - RENOWACJE I ADAPTACJE BUDYNKÓW
Przewodniczący sesji prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

1. * prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - DIAGNOSTYKA KONSTRUKCYJNA ELEKTROWNI TRAMWAJOWEJ W WARSZAWIE CELEM JEJ ADAPTACJI NA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
2. * dr inż. Barbara Deja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - KONSTRUKCJA I PROBLEMY KONSERWACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO
3. * mgr inż. Tomasz Nicer - Politechnika Lubelska - REMONT I ADAPTACJA KAMIENICY PRZY ALEJACH RACŁAWICKICH W LUBLINIE
4. dr inż. Grzegorz Misztal - Uniwersytet Zielonogórski - REWITALIZACJA BASZTY BRAMY OSTROWSKIEJ W GUBINIE
5. * mgr inż. arch. Jarosław Szewczyk - Politechnika Białostocka - ROBLEMY UTRZYMANIA I RENOWACJI BUDYNKÓW Z DREWNA OPAŁOWEGO
6. * dr inż. arch. Renata Gubańska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - WSPÓŁCZESNY STAN ZACHOWANIA DAWNYCH DOLNOŚLĄSKICH ZESPOŁÓW PAŁACOWO-FOLWARCZNYCH
7. * dr inż. Monika Wojewoda, mgr inż. Monika Drozdek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie REZYDENCJA RODZINY VON SYDOW W KALSKU - ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU NA CELE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE
8. dr inż. Sławomir Łotysz - Uniwersytet Zielonogórski- MODELOWY DOM ROBOTNICZY Z WYSTAWY POWSZECHNEJ W 1851 ROKU: WYJĄTKOWY, POSPOLITY ZABYTEK
9. * dr inż. Janusz Gubański - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA W GŁUSZYCY - ZAPOMNIANY ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
10. dr inż. Andrzej Chrzanowski - Uniwersytet Zielonogórski - USUWANIE SKUTKÓW BŁĘDÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE RENOWACJI KAPLICY GROBOWEJ W LEŚNIOWIE WIELKIM

Dyskusja

14.30 - 15.30 - Przerwa - obiad - Stołówka Studencka

* - referaty przewidziane do wygłoszenia