naglowek
 
   

 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o zbliżającej się X JUBILEUSZOWEJ edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków I Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Spotkanie odbędzie się w dniach 15-16 wrzesnia 2021 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

W przypadku niebezpiecznej sytuacji epidemicznej termin obrad może ulec zmianie, pozostałe terminy - bez zmian.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- renowacja budowli zabytkowych;
- rewitalizacja zasobów budowlanych;
- problemy remontowe budynków i budowli;
- adaptacja obiektów na cele użytkowe;
- modernizacja obszarów zabudowanych;
- rynek energetyczny;
- termorenowacja i ochrona przeciwwilgociowa obiektów budowlanych;
- materiały budowlane w obiektach zabytkowych;
- zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji;
- renowacja w zrównoważonym rozwoju budownictwa;
- inne zagadnienia towarzyszące tematyce konferencji.


Minister Infrastruktury
Komitet Nauki PZITB
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prezydent Miasta Zielona Góra
Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Builder

Przegląd Budowlany


Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz  - PRZEWODNICZĄCY
Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska
prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Lukasz Drobiec
Politechnika Slaska
dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Bożena Hoła,
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jerzy Hola
Politechnika Wroclawska
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kurylowicz
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PWSTE
Wyzsza Szkola Techniczna w Jaroslawiu
dr hab. inż. arch. Sławomir Łotysz, prof. PAN
Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. PL
Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Andrzej Skarzyński, prof. PP
Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Uniwersytet Zielonogórski