naglowek
 
   

 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o zbliżającej się IX już edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków I Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 marca 2018 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- renowacja budowli zabytkowych;
- rewitalizacja zasobów budowlanych;
- problemy remontowe budynków i budowli;
- adaptacja obiektów na cele użytkowe;
- modernizacja obszarów zabudowanych;
- rynek energetyczny;
- termorenowacja i ochrona przeciwwilgociowa obiektów budowlanych;
- materiały budowlane w obiektach zabytkowych;
- zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji;
- renowacja w zrównoważonym rozwoju budownictwa;
- inne zagadnienia towarzyszące tematyce konferencji.


Minister Infrastruktury i Budownictwa
Marszałek Województwa Lubuskiego
Komitet Nauki PZITB
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński  - PRZEWODNICZĄCY
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr inż. arch. Zbigniew Antoni Bać
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska
prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz 
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PWSTE
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
dr hab. inż. arch. Sławomir Łotysz, prof. PAN
Polska Akademia Nauk
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Instytut Techniki Budowlanej
dr hab. inż. Andrzej Skarzyński, prof. PP
Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski